STRONA GŁÓWNA

PRZYJAZNA SZKOŁA to miejsce, w którym dziecko, w sposób dla niego bezpieczny, może poznawać siebie, poszukiwać to, czym interesuje się najbardziej, być badaczem w dowolnej dziedzinie, doświadczać życia w społeczności.

Edukacja jest w tej placówce traktowana jako proces rozwoju osobistego.

PRZYJAZNA SZKOŁA daje wolność i jednocześnie narzuca odpowiedzialność za samodzielnie podejmowane decyzje. Dojrzali dorośli cierpliwie towarzyszą dziecku w drodze do świadomego kierowania własnym życiem.

PRZYJAZNA SZKOŁA to wspólnota, która sama sobą zarządza i sama podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje.

PRZYJAZNA SZKOŁA przygotowuje więc dzieci do samodzielnego radzenia sobie z wolnością w społeczeństwie globalnym z poszanowaniem dla wartości lokalnych, narodowych, indywidualnych.

PATRONAT